per forklarer gerber kronesikring

Instalering av cobra- kronesikkring i ei lønn.