Knivkjuke/Råte

Knivkjuke i bjørk. Råten/soppen har spredd seg i veden.