Arborist.no Ukategorisert Beskjæring av askestuver blandt Aroma og Discovery

Beskjæring av askestuver blandt Aroma og Discovery

I eplehagene på Dyhre Gård i Rygge står en gammel praktfull allé.

Alléen bestående av 11 asker av arten, Fraxinus excelsior, skaper liv i kulturlandskapet og forteller oss gamle historier. Noen er livskraftige og skyter mange kraftige skudd, mens andre kjemper med å lede næring og sukker rundt i ledningsvevet. Et tre har behov for energi. Og energi produseres gjennom fotosyntesen. Med energi kan trærne lege sine sår, samt stoppe infeksjoner med stoffer de har på lager. Gamle trær har mye masse(stor kropp) og produserer lite energi i forholdet til størrelsen på kroppen(massen).

Når gamle trær skal beskjæres er det viktig å ha en langsiktig plan, samt følge norsk standard for beskjæring. Alle trær er forskjellige. Noen er hule og står litt ustødig, men er vitale og produserer godt med sukker. Hulhet i stammen er ikke nødvendighvis et negativt tegn. Trær kan ha et langt og meningsfult liv med hul kropp. Hule asker er viktige biotoper for arter med spesielle behov. Noen arter er sære og bor kun på/i ask. Det er mange faktorer å ta hensyn til. Riktig pleie av trær, gir mening for mennesker, natur og mangfold.

 

 

Tynning i askestuver. Dyhre Gård, Rygge.

Tynning i askestuver. Dyhre Gård, Rygge.

DSC_0845

Phillipe beskjærer askestuven etter to år.

DSC_0849

Praktikant Kristoffer Nerhus og Phillipe Ogilvie.

 

 

 

Ring nå