Arborist.no Ukategorisert Vi holder kurs i trepleie og skjøtsel av edelløvskog

Vi holder kurs i trepleie og skjøtsel av edelløvskog

Kenneth Thomassen, Vestby 8. mars 2021

Har du tenkt på å bli arborist, slenge deg rundt i trærne med skarpe sager uten risiko for å falle ned, forstå hvordan trær vokser og utføre god trepleie med mål og mening. Eller er du kanskje skogeier og ønsker påfyll av kunnskap om skjøtsel og tynning? Da passer dette kurset for deg. Kurset arrangeres av Arborist & Gartner Kenneth Thomassen, Arborist.no.

Kurset varer i to dager og er beregnet for deg som ønsker å lære deg grunnleggende klatreteknikker, skjøtsel og trepleie, men også for deg som har noe erfaring og ønsker påfyll av kunnskap og teknikker.

Livet på landet er som livet på havet, fult av beundring, undring og begeistring og ikke minst ro til å tenke lange tanker, betrakte plante- og dyrelivet- følge naturrytmene...

På kurset tar vi med deltakerene opp i ei stor eik hvor vi jobber med sikkerhet og teknikker, men også med på vandring gjennom en skog vi kaller “grevlingskogen”- et eldre gjengrodd hestebeite. Her viser konkrete eksempler på utskygging, høystubber(gadd), liggende død ved(læger) og snakker om hvordan vi mennesker kan spille en positiv rolle i økosystemet med gode skjøtselstiltak. Vi formidler konkret kunnskap om trærnes forsvarsmekanismer og viser beskjæringsteknikker. Vi forsøker å inspirere deltakerne til å dykke dypere inn i trepeliefaget, skogskjøtselfaget og skogøkologien.

Ut på greinene med SRT og DRT

Lær deg:

• Treklatring, introduksjon, teori & praksis (Arboristklatring nybegynner)

• Beskjæring av trær. Hva er Stammevev og greinvev? Riktig teknikk. Hvordan skal treet se ut?

• Treets indre og ytre. Anatomi og fysiologi. Trærnes Forsvarsmekanismer, BARIT (begrensning av råte i trær)

• De 17 vanligste trærne på vinterkvist

• Restaurering & skjøtsel av edelløvskog, «verktøy» for å vurdere skog og trær, og ivareta biologisk mangfold.

Se flere bilder fra tidligere kurs her: http://www.arborist.no/?page_id=27

Ring nå