Arborist.no Om oss

Om oss

Daglig leder, Kenneth Thomassen

Utdanning:

2021- 2023: PPU Lektor yrkesfag NMBU 

2010- 2012: Hordaland yrkesfagskuler , Ulvik, Hardanger.

Toårig deltidsutdanning. Arborist (trespesialist)

2004- 2006: Rudolfsteinerhögskolan, Järna, Sverige. Pedagogisk odlingsmestare.

Lærer i hortikultur og økologi. (gartnermester)

2003- 2004: Prosjektlederskolen, Tønsberg.

Høyskole. Prosjektledelse, media og kommunikasjon

2000- 2001: Brobyggerskolen, Jevnaker.

6 mnd. kurs i miljøvennlige byggeteknikker.

1996- 1998: Steinerskolen, Moss. VK II Allmenne fag.

1995- 1996 : Kalnes Landbruksskole. GK skogbruk

Kenneth vedlikeholdbeskjærer blodbøk. Fagus sylvatica atropurpureum

Vedlikeholdbeskjæring av blodbøk. Fagus sylvatica atropurpureum