Arborist.no Kurs i trepleie

Kurs i trepleie

Modul I & II Arborist

For deg som jobber i grønn sektor: gartner- og skognæringen, forvaltning og drift (kommune), eller bare er personlig interesserte og vil lære å pleie skog og trær. Du vil lære deg om hvorfor og hvordan pleie trær, skog og samtidig ivareta biologisk mangfold. Du lærer tilkomstteknikk, slik at du kan klatre trygt i store høye trær. Dette er er kurs som vil hjelpe deg til å forstå hvorfor og hvordan vi pleier trær. Du vil få verktøy som du kan bruke på ETW eller ISA eksamen. Med disse sertifikatene kan du få deg jobb.

Vi dykker inn i skogøkologien og lærer om jord, mycorrhiza(symbioser), biologisk mangfold på(i) trær, trærnes forsvarsmekanismer og anatomi & fysiologi. Ta også kontakt for skreddersydde kurs for din bedrift / kommune.

Våren 2023 satt vi opp 3 kurs: Modul I Arborist, har vi satt opp to ganger 25. -26. mars og 1.- 2. april. Modul II Arborist, har vi satt opp 22.-23. april. Alt av info finner du nedover på denne siden.

Se bilder fra tidligere kursene her

2- dagers kurs i klatreteknikk, skjøtsel & trepleie. (maks 12 personer, 2 instruktører)
Sted: Botnetorget, Hvaler Instruktører: Eskil Sandhaug & Kenneth Thomassen

Kenneth Thomassen (ansvarlig instruktør) Fagutdannet arborist. Blir lektor i naturbruk yrkesfag NMBU våren 2023.

Eskild Sandhaug (instruktør) Fagutdannet arborist. Tidligere helikopterflyger med lang erfaring fra redningtjeneste, både militært og sivilt.

Modul I Arborist                                                                             

Kurset arrangeres av Arborist & Gartner Kenneth Thomassen, Arborist.no. Kurset varer i to dager og er beregnet for deg som ønsker å lære deg grunnleggende klatreteknikker, skjøtsel og trepleie, men også for deg som jobber med forvaltning av trær og har noe erfaring og ønsker påfyll av kunnskap og teknikker.

På kurset, Modul I Arborist, får man en smakebit fra flere «grener» innen trepleiefaget:

 Dag 1

 • 1000-1030 Samling og gjennomgang av hele kurset på tunet.
 • 1030- 1200 Beskjæring av trær. Vi ser på verktøy og beskjæringsteknikker. Vi går gjennom anatomien og fysiologien til et grenfeste. Hva er barkås, grenkrage, sårved og grenpute. Hvordan er stammevevet og grenvevet koblet sammen.
 • 1200-1300 Lunsj & bål
 • 1300-1400 Treets indre & ytre funksjoner. Anatomi & fysiologi. Hvordan skal treet se ut etter beskjæring? Hva skjer ved feil beskjæring? Trærnes Forsvarsmekanismer, BARIT (begrensning av råte i trær) Vi ser på døde og levende trær, sårskader på trær og studerer hvert enkelt tilfelle.
 • 1400-1500 Restaurering og skjøtsel av edelløvskog.

Dag 2

 • 0900-1000 Analysere farer, SJA (Sikker jobb analyse) og HMS, preventere farer og være forberedt på evt farer. Systematisk visuell vurdering av treet. Når man ikke klatrer løser man oppgaver sammen med klatrepartner.
 • 1000- 1200 Treklatring (Arboristklatring nybegynner) Tilkomstteknikk i treet med statisk tausystem (SRS) & dynamisk tausystem (DRS).
 • 1200-1300 Lunsj & bål
 • 1300-1500 Treklatring fortsettelse. Individuell opplæring, tips å råd ihht nivå.
 • 1515 Avslutning på tunet

Kurset koster kroner 4900,- for to dager, og varer fra kl 10-15 dag 1 og 09- 15 dag 2 med 1 time pause med lunsj og bål på tunet. Påmelding: Send epost til kenneth@arborist.no med navn på kursdeltakerne, orgnr, fakturaadresse. Kursplan, vilkår og faktura sendes på epost. Dag 1 er det lagt opp til bål og hygge utover kvelden for dem som camper på tunet eller i skogen. Det er mulig å leie rom i hovedhuset eller campingvogn for kr 500,- pr døgn. Velkommen til Botnetorget, Botnekilveien 2, Hvaler. (ligger rett etter Botne gartneri)

Modul II Arborist                                                                              

På kurset, Modul II Arborist, terper vi på klatreteknikker med statisk tausystem SRS(SRT) og dynamisk tausystem DRS(DRT). Vi klatrer i store flott eiker. Hvordan planlegge beskjæringen og komme seg raskt opp og rundt i treet ‘base ties’ og ‘top ties’. Vi viser ulike teknikker og klatresystemer og går i dybden av funksjon og sikkerhet med ulike klatresystemer. Du vil også lære gode teknikker for redning. Vi dykker dypere inn hvorfor og hvordan beskjære uten å skade trær og biologisk mangfold. Vi ser på tegn og symptomer på biotiske og aboitiske faktorer. Med gode læringsobjekter studerer vi anatomien, fysiologien og trærnes forsvarsmekanismer (BARIT).

 Dag 1

 • 1000-1030 Samling og gjennomgang på tunet.
 • 1030- 1200 Foredrag: beskjæring i historisk perspektiv. Hva skjer når vi beskjærer, og hvordan reagerer de ulike artene/trærne på beskjæring og skader. Hvordan tilstandsvurdere trær før beskjæring og klatring. Hva er biotiske og abiotiske tegn og symptomer. Hvordan oppdage mekaniske svakheter.
 • 1200-1300 Lunsj & bål
 • 1300-1400 Treets indre & ytre funksjoner. Anatomi & fysiologi. Trærnes Forsvarsmekanismer, BARIT (begrensning av råte i trær) Vi ser på døde og levende trær, sårskader på trær og studerer hvert enkelt tilfelle.
 • 1400-1500 Restaurering og skjøtsel av edelløvskog. Hva er mykorrhiza sopp? Verktøy for å se hvilke trær bør felles og hvilke trær bør stå. Biologski mangfold på og i trær. Hvorfor trær er vernet. Hvordan og hvorfor ivareta rotsystemet. Skogsjord og jordliv.

Dag 2

 • 0900-1000 Analysere farer, SJA (Sikker jobb analyse) og HMS, preventere farer og være forberedt på evt farer. Visuell vurdering av treet, hva skal gjøres og hvorfor. Gjennomgang av utstyr og teknikker. Når man ikke klatrer løser man oppgaver sammen med klatrepartner.
 • 1000- 1200 Treklatring (Arboristklatring Modul II) Tilkomstteknikk i treet med statisk tausystem (SRS) & dynamisk tausystem (DRS) fordeler og ulemper med ulike taubremser og systemer. Hvordan planlegge beskjæringen og komme seg raskt opp og rundt i treet med “redirect”, “base ties” og “top ties
 • 1200-1300 Lunsj & bål
 • 1300-1500 Treklatring fortsettelse. Individuell opplæring, tips å råd ihht nivå.
 • 1515 Avslutning på tunet

Kurset koster kroner 4900,- for to dager, og varer fra kl 10-15 dag 1 og 09- 15 dag 2 med 1 time pause med lunsj og bål på tunet. Påmelding: Send epost til kenneth@arborist.no med navn på kursdeltakerne, orgnr, fakturaadresse. Kursplan, vilkår og faktura sendes på epost. Dag 1 er det lagt opp til bål og hygge utover kvelden for dem som camper på tunet eller i skogen. Det er mulig å leie rom i hovedhuset eller campingvogn for kr 500,- pr døgn. Velkommen til Botnetorget, Botnekilveien 2, Hvaler. (ligger rett etter Botne gartneri)