Arborist.no Modul I & II sesongen 2022

Modul I & II sesongen 2022

DCIM102GOPRO

Bilder fra kurs Modul I Arborist 18. -19. mars 2022

Gruppebilde

Bilder fra Modul I Arborist, september 2021

Eika vi klatrer i, Sommereik, Lat Quercus robur,
Kaja Vremen Refling var instruktør
Her snakker hun om sikkerhet og klatreteknikk
Under sommereika på Østre Torp Gård. Kaja setter på en fotacender.
Ut på greinene med SRT og DRT
God kommunikasjon mellom bakkeperson og klatrer er en viktig del av klatringen
To engasjerte kursdeltakere, Milciades og Richard fra NATUREco
Milciades og Richard fra. NATUREco
Camilla Augusta Halland danser i eika
Stian Hornes tester SRT- single rope technique
Hans Kenneth Birkeland får instruksjoner fra Kaja(instuktør)